bạo lực

Bạo lực sân cỏ trở lại

Bạo lực sân cỏ trở lại

Một ngày sau cú tắc bóng kinh hoàng của Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng lên bàn mổ còn người phạm lỗi bị cấm thi...
Bạo lực gia tăng tại Myanmar

Bạo lực gia tăng tại Myanmar

Tình hình căng thẳng khiến Trung Quốc có phản hồi được xem là mạnh mẽ nhất kể từ khi chính biến Myanmar nổ ra