Bộ Tư pháp Brazil cho biết cơ quan này đang làm việc với chính quyền bang Para để xác định những kẻ đứng đằng sau...