Ít nhất 62 tù nhân đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn đồng thời tại 3 nhà tù ở 3 thành phố của Ecuador. Chính...