bão linda

Ám ảnh Linda sau 20 năm

Ám ảnh Linda sau 20 năm

Sau 20 năm, sức sống, sự hồi sinh kỳ diệu những làng chài ven biển Cà Mau. Giờ các cửa biển thành phố xá nhộn...