báo lâm đồng

Nhân viên massage bán dâm tại chỗ

Nhân viên massage bán dâm tại chỗ

Bên ngoài quán, Phượng treo biển kinh doanh cắt tóc, massage, karaoke... nhưng phía trong lại tổ chức cho các nhân viên bán...