Người dân Nhật Bản thời phong kiến truyền miệng rằng, có một thanh kiếm nguy hiểm đến mức mỗi khi rút khỏi bao...