bảo kê xe quá tải

Mật lệnh của cấp trên

Mật lệnh của cấp trên

Hai viên sỹ quan CSGT tỉnh Đồng Nai mới đây tố cáo chính cấp trên của mình vì đã có hành vi 'bảo kê' cho xe quá tải,...