Do không có thẩm quyền nên cựu cán bộ công an "chuyển giao" việc bảo kê sang người giữ chức vụ cao hơn trong Bộ Công...