Sớm nay bão Kalmaegi đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 ở khu vực này và sẽ...