bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Khai tử nhầm 48 người

Gia Lai: Khai tử nhầm 48 người

Bảo hiểm Xã hội Gia Lai xác định có 48 trường hợp đang sống nhưng bị 'khai tử' trên hệ thống dữ liệu điện tử.