Ngày 3/12/2019, báo Tiền Phong đã nhận được văn bản từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, hồi âm bài 'Bảo hiểm xã hội Đắk...