Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự không phải mục đích chính để CSGT ra quân kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế buộc...