Thời gian qua, rất nhiều người lao động đang làm việc tại một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã...