Sau khi bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt, Tùng rất hoảng loạn và cảm thấy sợ khi đến ca trực. Dù...