bạo hành trẻ

Có nên gắn camera trong lớp học?

Có nên gắn camera trong lớp học?

Có ý kiến cho rằng việc gắn camera trong lớp học là cần thiết nhưng không ít giáo viên và phụ huynh không đồng tình,...