Con gái bóp miệng và đánh cha già nằm viện vì không chịu ăn; nữ tổ lái chở bạn té sập mặt vì bốc đầu xe. Đó...