Các nhà khoa học bất ngờ khi được thông báo phát hiện cá thể báo gấm mây tưởng chừng đã tuyệt chủng...