Ít nhất 9 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận khi cơn bão Friederike quét qua Tây Âu hôm 18-1.