Thủy thủ đoàn trên tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường USS Leyte Gulf sáng 20/6 được lệnh sẵn sàng chiến...