Từ Mexico tới Argentina, báo đốm Nam Mỹ đang ngày càng bị săn bắt nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của thị trường...