Nhiều hộ gia đình ở TP Kon Tum bị bọ đen cánh cứng tấn công. Họ tìm đủ mọi cách diệt trừ nhưng chúng vẫn tiếp...