Doanh nhân Ấn Độ dọa cướp máy bay để bạn gái là tiếp viên hàng không mất việc và buộc phải đến sống...