Bị can từ đất liền ra đảo Phú Quốc và đã liên tục 4 lần bao chiếm đất của 4 hộ dân, đưa người thân vào sinh...