Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong suốt hơn 30 năm đổi mới nói chung và trong năm 2016 nói riêng, báo chí...