Trong tuần, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trực tiếp chủ trì buổi gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, phóng...