Xem báo cáo về công ty gây ô nhiễm ở huyện Hóc Môn, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng "báo cáo vô cảm, không đặt mình...