bao cao su

Bao cao su tái chế nguy hiểm ra sao?

Bao cao su tái chế nguy hiểm ra sao?

Việc dùng phải bao cao su tái chế có thể làm tăng lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục, dị ứng, tăng nguy cơ...
Bao cao su có từ khi nào?

Bao cao su có từ khi nào?

Tài liệu đầu tiên nhắc đến bao cao su là vào khoảng 11.000 năm trước Công nguyên tại Pháp.