Trong kỳ giám sát (từ ngày 1-10-2011 đến ngày 30-9-2014), trong quản lý tạm giữ, tạm giam đã để xảy ra 78 trường hợp...