Quả trứng bảo bối trong bụng vịt đực của anh Yan nặng khoảng 50gram - 70 gram. Nếu giám định ra kết quả đúng là...