Bao bì sản phẩm giống như một trò thôi miên, không tỉnh táo là bạn sẽ bị mắc lừa.