Cơn bão cấp 1 đầu tiên của 'mùa bão' miền Nam nước Mỹ đã không diễn ra theo kịch bản xấu nhất như...