Cập nhật mới nhất từ TTKTTV Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 6 (tên quốc tế là bão Aere) ở...