Anh Hiệp cũng nói thêm: “Để làm được một chiếc bánh Trung thu đầy đủ các quy trình đạt chuẩn, đòi hỏi phải...