Không phải ai đầu tư bất động sản cũng thắng. Không ít “tay mới” nhảy vào mua đất nền đã phải chịu...