Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, một số người dân TP.Đà Lạt (Lâm Đồng)...