Hiện tại, anh shipper này đã phủ nhận mọi tội danh. Tuy nhiên cảnh sát đang nắm giữ 1 đoạn phim từ camera an ninh.