Ngày 31/1, tại vùng xã vùng ven Đăk Cấm, thuộc TP Kon Tum (Kon Tum), nhóm từ thiện An Lạc Thiện Tâm đã khai...