Bánh, mứt tết bày bán dưới dạng hàng xá, không bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng... xuất hiện nhan nhản tại các chợ....