Để điều hành đường dây lô đề trăm tỷ đồng, Trang 'tuyển' nhiều 'quý bà' làm đại lý cấp 1 cho mình ở thành...