Để giải cứu thanh long ruột đỏ của nông dân miền Tây bị ngưng trệ xuất khẩu do ảnh hưởng của virus corona, cơ...