Một chuyến bay của hãng hàng không Air Canada (Canada) bị mất một bánh vài giây sau khi cất cánh.