Ngày 24/1, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng Tết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1...