933 học sinh xét tuyển vòng 1 vào lớp 6 trường Hà Nội- Amsterdam có bảng điểm 'siêu nhân' chỉ toàn 10 trong...