bánh dày khổng lồ

Dâng bánh dày 2 tấn để làm gì?

Dâng bánh dày 2 tấn để làm gì?

TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) muốn dâng lên đền Hùng (Phú Thọ) chiếc bánh dày 'khủng' nặng 2 tấn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia...