Con rắn còn sống nguyên, bị vướng vào phần băng dính của hộp bánh người phụ nữ Anh mua tại cửa hàng.