"Giật cho nát người" là cam kết mà người bán loại bánh này đăng tải trên Facebook. Kèm với dòng mô tả, người bán...