Cô gái được đưa ra khỏi “mật thất” tiết lộ đã tiếp 185 khách “làng chơi” trong 2 tháng. Cánh cửa...