băng tuyết

Hơn 200 con trâu, bò chết rét

Hơn 200 con trâu, bò chết rét

Rét hại, băng giá, tuyết rơi tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm hơn 200 con trâu, bò chết rét.