Một tảng băng có kích thước gấp đôi thành phố New York dự kiến sẽ tách khỏi một thềm băng ở Nam Cực,...