Nhiều hội viên nông dân ở TP.Cần Thơ phản ánh tốn hàng trăm ngàn đồng để làm 'bảng tri ân' không có chút giá trị...